سلام ، به سایت خیریه امام هادی (ع) خوش آمدید
تلفن واتساپ و ایتا: 09912709373
شماره ثبت : 18119
گزارش‌ دو‌ هفته‌ اخیر خیریه‌ امام‌ هادی(ع)<br>۱۴۰۱/۸/۲۸

گزارش‌ دو‌ هفته‌ اخیر خیریه‌ امام‌ هادی(ع)
۱۴۰۱/۸/۲۸

🍃 @kheirieemamhadi 🍃

ثنا و حمد بی‌پایان خدا را
که صنعش در وجود آورد ما را

همراهان گرامی
خلاصه گزارش جلسه هیئت امنای هفته‌ اخیر خيريه امام هادی (ع)
سایت خیریه به آدرس : http://blog.mehr102.com/ راه اندازی و به روز رسانی‌ شده

گزارش‌ دو‌ هفته‌ اخیر خیریه‌ امام‌ هادی(ع)

۱۴۰۱/۸/۱۴

🍃 @kheirieemamhadi 🍃

ثنا و حمد بی‌پایان خدا را
که صنعش در وجود آورد ما را

همراهان گرامی
خلاصه گزارش جلسه هیئت امنای هفته‌ اخیر خيريه امام هادی (ع)
سایت خیریه به آدرس : http://blog.mehr102.com/ راه اندازی و به روز رسانی‌ شد
گزارش‌ دو‌ هفته‌ اخیر خیریه‌ امام‌ هادی(ع)
۱۴۰۱/۸/۲۸

۱ 🍀طبق درخواست یک خانواده تحت پوشش جهت کمک هزینه ودیعه مسکن در جلسه مطرح و مبلغ‌ آن به صورت همت عالی جمع آوری و پرداخت گردید

۲ 🍀 طبق درخواست یک خانواده تحت پوشش جهت اقساط معوقه وام خود در جلسه مطرح و به صورت همت عالی جمع‌آوری و پرداخت گردید

۳‌ 🍀طبق درخواست یک خانواده تحت پوشش جهت تامین هزینه تحصیل دانشگاه فرزند خود در جلسه مطرح و مقرر گردید هزینه تنها یک ترم دانشگاه تامین گردد

۴ 🍀طبق درخواست یک خانواده تحت پوشش جهت تامین هزینه درمان در جلسه مطرح و به صورت همت‌ عالی پرداخت شد

۵ 🍀طبق درخواست دو خانواده تحت پوشش برای خرید بخاری در جلسه مطرح.، و مقرر گردید از محل موجودی انبار خیریه تحویل این خانواده گردد

۶ 🍀طبق درخواست یک خانواده تحت پوشش جهت تامین هزینه درمان دندانپزشکی در جلسه مطرح و مبلغ آن به صورت همت عالی به دندانپزشک داده شد
✨ 🙏🏻لطفا با به اشتراک گذاری کانال، ما را به دوستان خود معرفی نمایید🙏🏻✨

لینک کانال خیریه امام هادی(ع) 👇🏻👇🏻👇🏻

https://telegram.me/kheirieemamhadi

✨ 🙏🏻لطفا با به اشتراک گذاری کانال، ما را به دوستان خود معرفی نمایید🙏🏻✨

لینک کانال خیریه امام هادی(ع) 👇🏻👇🏻👇🏻

https://telegram.me/kheirieemamhadi