سلام ، به سایت خیریه امام هادی (ع) خوش آمدید
تلفن واتساپ و ایتا: 09912709373
شماره ثبت : 18119
گزارش جلسه هفتگی ۱۴۰۲/۳/۶

گزارش جلسه هفتگی ۱۴۰۲/۳/۶

ثنا و حمد بی‌پایان خدا راکه صنعش در وجود آورد ما را
همراهان گرامیخلاصه گزارش جلسه هیئت امنای هفته‌ اخیر خيريه امام هادی (ع)سایت خیریه به آدرس : http://blog.mehr102.com/ راه اندازی و به روز رسانی‌ شد
گزارش‌ این‌ هفته‌ خیریه‌ امام‌ هادی 

۱ 🍀طبق درخواست یک خانواده جهت تحت پوشش قرار گرفتن در خیریه پس از تکمیل مدارک و با تصویب هیات امنا به عضویت خیریه درآمدند
۲ 🍀 طبق درخواست یک خانواده تحت پوشش جهت تامین خرید ماشین لباسشویی به دلیل ناتوانی در شستشوی لباس در جلسه مطرح و مصوب گردید بانی و معرف ایشان مبالغ خرید ماشین لباسشویی را تامین نمایند
۳ 🍀 طبق‌ درخواست یک خانواده جهت تامین مخارج زندگی و بدهی اجاره مسکن در جلسه مطرح و بصورت همت عالی جمع‌آوری و پرداخت گردید 
۴  🍀 طبق درخواست یک خانواده تحت پوشش جهت تامین هزینه تعمیر یخچال در جلسه مطرح و پس از تحقیق گروه محققین مبلغ‌ ان به صورت هنمت‌عالی پرداخت گردید
۵ 🍀 طبق درخواست یک خانواده جهت تامین هزینه های بیماری مادر و فرزند و نوه خانواده و همچنین بیکاری داماد خانواده درخواست کمک خرج و اجاره مسکن و بدهی قبوض را داشتند در جلسه مطرح و مبلغ آن به صورت همت‌عالی پرداخت گردید
۶ 🍀طبق درخواست یکی از اعضای هیئت امنا برای معرفی یک بیمار مستمند به بیمارستان در جلسه مطرح و مقرر گردید که از طرف خیریه به بیمارستان برای انجام عمل جراحی به معرفی گردد
✨ 🙏🏻لطفا با به اشتراک گذاری کانال، ما را به دوستان خود معرفی نمایید🙏🏻✨
لینک کانال خیریه امام هادی(ع) 👇🏻👇🏻👇🏻
https://telegram.me/kheirieemamhad