سلام ، به سایت خیریه امام هادی (ع) خوش آمدید
تلفن واتساپ و ایتا: 09912709373
شماره ثبت : 18119
گزارش‌ جلسه ی هفتگی خیریه‌ امام‌ هادی 1402/01/30

گزارش‌ جلسه ی هفتگی خیریه‌ امام‌ هادی 1402/01/30

ثنا و حمد بی‌پایان خدا راکه صنعش در وجود آورد ما را
همراهان گرامیخلاصه گزارش جلسه هیئت امنای هفته‌ اخیر خيريه امام هادی (ع)سایت خیریه به آدرس : http://blog.mehr102.com/ راه اندازی و به روز رسانی‌ شد
گزارش‌ این‌ هفته‌ خیریه‌ امام‌ هادی 

۱ 🍀 طبق درخواست یک خانواده جهت هزینه های درمان و زیر پوشش قرار گرفتن در خیریه ‌.به دلیل بیماری خونی تالاسمی در جلسه مطرح مقرر گردید تحت پوشش خیریه‌ قرار گیرند
۲ 🍀 طبق درخواست خانواده تحت پوشش جهت درمان در‌ جلسه‌ مطرح گردید و مقرر گردید به بیمارستان معرفی گردد 
‌ ۳🍀 طبق درخواست یک خانواده تحت پوشش جهت هزینه تعمیر یخچال در جلسه مطرح و مقرر گردید به گروه محققین خیریه ارجاع شود
۴ 🍀 طبق‌ درخواست یک خانواده جهت ودیعه مسکندرخواست ۱۰ میلیون تومان وام در جلسه مطرح و مقرر گردید ۵۰% از مبلغ فوق به صورت وام و مابقی توسط معرف به ایشان پرداخت گردد
۵ 🍀طبق‌ درخواست یک خانواده که دارای چهار فرزند یتیم بودند درجلسه‌ مطرح و‌ مقرر‌ شد‌ پرونده‌ به‌ گروه‌ تحقیق‌ ارجا‌ شود
✨🙏🏻لطفا با به اشتراک گذاری کانال، ما را به دوستان خود معرفی نمایید🙏🏻✨
لینک کانال خیریه امام هادی(ع) 👇🏻👇🏻👇🏻
https://telegram.me/kheirieemamhad